декември 3, 2023

френски

Дълго време френският е езикът на международната дипломация, еталон за изисканост и престиж. Голяма част от френската...